Detaljer

Detaljer

Sömmar

Kanter

Siktskåror

Märkning

Jag handsyr alla mina sömmar med så kallad skomakarsöm. Man syr med två nålar och får två separata trådar som håller ihop lädret var för sig. I en maskinsydd söm är det bara en tråd som håller ihop sömmen.

Jag försöker sy så att sömmarna blir jämna och fina och vara lika på fram och baksidan. Jag syr mest med tigergarn som är en syntetisk fläta. Tigergarnet är mycket starkt och okänsligt för fukt och ruttnar inte som lintråd kan göra.

Jag målar och polerar alla kanter så att de blir blanka och fina.

Hölster utformas så att kornet på pistoler och revolvrar skall gå fritt från lädret.

Jag märker mina alster, undantaget reparationer, med tillverkare, tillverkningsdatum - år månad samt serienummer.